Quạt thông minh

Quạt thông minh

Lập trình hoạt động
Điều khiển trên smart phone
Khiển soát nhiệt độ và độ ẩm

Lọc theo giá

Lọc

Lọc theo thương hiệu

  • BLAUBERG