Anh Cường - Hòa Bình

Phạm Huy Tân   Phạm Huy Tân
Ngày đăng: 01/12/2023

 

  • Địa chỉ: Hòa Bình
  • Hạng mục: Cung cấp hệ thống làm sạch không khí Air Oasis - Mỹ
  • Tư vấn: Công ty Giải Pháp Không Khí Anh Huy
  • Phụ kiện, vật tư phụ: Việt Nam
  • Thời gian hoàn thành: 04/2020

Sản phẩm khuyến mại