Anh Đức - Lê Tự Tài

Phạm Huy Tân   Phạm Huy Tân
Ngày đăng: 02/12/2023

 

 

  • Địa chỉ: Lê Tự Tài, P.4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hạng mục: Hệ thống thông gió thương hiệu Blauberg - Đức
  • Tư vấn, thiết kế, thi công: Công ty Giải Pháp Không Khí Anh Huy
  • Phụ kiện, vật tư phụ: Nga, Hàn
  • Thời gian hoàn thành: 09/2023

Sản phẩm khuyến mại