AT House

Phạm Huy Tân   Phạm Huy Tân
Ngày đăng: 23/11/2023

 

AT House

  • Địa chỉ: Tp.Hồ Chí Minh
  • Hạng mục: Lắp đặt máy cấp khí tươi phòng đơn Blauberg (Đức)
  • Tư vấn, thiết kế, thi công: Công ty Giải Pháp Không Khí Anh Huy
  • Thời gian hoàn thành: 07/2023

Sản phẩm khuyến mại