Chị Ying Trần - Lucasta Khang Điền

Phạm Huy Tân   Phạm Huy Tân
Ngày đăng: 06/12/2023

 

  • Địa chỉ: Lucasta Khang Điền, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
  • Hạng mục: Hệ thống Quạt cấp khí tươi sạch-hút khí thải hồi nhiệt thương hiệu Blauberg - Đức
  • Tư vấn, thiết kế, thi công: Công ty Giải Pháp Không Khí Anh Huy
  • Phụ kiện, vật tư phụ: Nga, Hàn
  • Thời gian hoàn thành: 06/2021

Sản phẩm khuyến mại